Autolakovna

  • máme vlastní technické zázemí - stříkací a sušící kabinu, zařízení na míchání barev
  • pro profesionální lakování používáme barvy STANDOX firmy Servind Praha s. r. o.
  • klademe velký důraz na čistotu a hygienu
  • provádíme i karosářské práce
  • používáme technologii vodou ředitelných laků 
  • zajišťujeme kompletní likvidace škod - smluvní servis pojišťoven Kooperativa, Uniqa, Generali 
  • poskytujeme dodatkové služby pro zákazníky - půjčení náhradního vozidla atd.
  • provádíme leštění karoserií

Stříkací kabina

Lakovací kabina má funkci stříkacího boxu i sušárny, pracuje ve dvou režimech:
  1. fáze nástřiku při teplotě cca 20 °C
  2. fáze sušení při teplotě 60 °C

Ve stropech kabiny jsou umístěny filtry pro filtraci vstupního vzduchu. Odcházející vzduch prochází přes filtry v podlaze a na stěnách pod rošty, které slouží k zachycení tuhých znečišťujících látek. Ohřev vzduchu pro fázi sušení je nepřímý přes výměník tepla z nerez oceli. K ohřevu slouží topná nafta.

Aby bylo dosaženo perfektních výsledků lakování, je nutná optimálně fungující a naprosto čistá lakovací kabina. Čistotě a hygieně věnujeme velkou pozornost, veškeré prvky pravidelně kontrolujeme, udržujeme a měníme. 

Pečlivou pozornost věnujeme i stříkacím pistolím a vzduchotechnice. Při lakování vodou ředitelnými laky musí být stlačený vzduch vody naprosto zbavený a nesmí obsahovat ani mikrokapičky mazací emulze. Obojí by způsobilo vady lakovacího povrchu. Investovali jsme proto do kvalitního šroubového kompresoru, který nám toto zajistí.

Dodavatelská firma Servind s.r.o. Praha dodává aktualizované vzorkovníky a receptury nových odstínů a nové druhy materiálů včetně příslušenství tak, aby provozovna dosáhla nejvyšší kvality a spokojenosti zákazníků. V současné nabídce je přes 40.000 odstínů pro motocykly, osobní i užitkové vozy